👈 فروشگاه فایل 👉

اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعریف اقتصاد مقاومتی

بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.

👇محصولات تصادفی👇

کاربرد توابع lingo و to در ریاضیات مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی (فصل دوم تحقیق) فرم ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی پرسشنامه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی مقاله بررسی و ارزیابی نظرات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلامی