تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی | aberdeen | 275

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. فایل کمیاب و بی نظیر تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی با تلاش و پشتکار و گذاشتن ساعت ها وقت بالاخره آماده استفاده شد. دقت کنید بعد از خرید شما فقط خودتان می توانید از این فایل استفاده کنید و حق فروش آنرا ندارید. چنانچه در هنگام پرداخت با پیغام خطا روبرو شدید، اصلا نگران نباشید چون ما در کنار شما هستیم و می توانید در تلگرام با ما در ارتباط باشید.

پیل‬ ‫گوهر‬ ‫کوهه‌ی‬ ‫شاه‬ تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی ‫رده‬ ‫برآمد‬ ‫فروهشته‬ ‫شاهوار‬ ‫زمین‬ ‫سیه‬ تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی ‫تو‬ ‫همی‬ ‫گفتی‬ ‫چشم‬ ‫بدام‬ ‫عنانرا‬ تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی ‫روشن‬ ‫وگر‬ ‫آفتاب‬ ‫ندید‬ ‫سراپرده‬ ‫همی‬ تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی ‫زد‬ ‫بردند‬ ‫میان‬ ‫ز‬ ‫ایوان‬ ‫سپه‬ تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی ‫پیل‬ ‫بدشت‬ ‫نبودی‬ ‫بهر‬ ‫ز‬ ‫بکردار‬ تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی ‫دریای‬ ‫نیل‬ ‫سپهر‬ ‫زنگ‬ ‫تاج‬ ‫زمین‬

تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی

چکیده

تحقیق حاضر به مقایسه ویژگیهای شخصیتی مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه های سطح شهر تهران هستند که از بین آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.

از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمونMMPI-2به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.

بعلاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلید واژه ها:

مردانگی ، زنانگی ،دانشجو، رشته تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (کلیات پژوهش): 1

مقدمه 1

بیان مسئله 5

ضرورت و اهمیت پژوهش 7

هدف پژوهش 9

سئوالات پژوهش 9

فصل دوم (پیشینه پژوهش): 11

هویت جنسی 12

پیدایی هویت جنسی 13

نظریه طرحواره جنسی 15

نقش یابی جنسی در اوایل کودکی 17

تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی 18

تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی 19

هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی 25

تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی 26

نقش یابی جنسی در نوجوانی 27

هویت جنسی در میان سالی 30

کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی چیست؟ 33

تصورات قالبی جنسی 33

عقاید و رفتارهای قالبی مربوط به جنسیت در اوایل کودکی 35

عقاید جنسیت کلیشه ای در اواسط کودکی 36

تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان 38

ویژگی های جنس زن 38

ویژگی های جنس مرد 39

دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان 40

تغییرات نقش های مردان 41

عوامل موثر در تفویت تفاوت های زن و مرد 42

تفاوت های زن و مرد از لحاظ خلقی 47

نحوه برخورد با فشارهای روحی و عصبی 48

تفاوت های مرد و زن در کمک کردن به دیگران 49

نظریه طرحواره جنسیتی 51

سازماندهی طرحواره های جنسیتی 51

رشد طرحواره جنسیتی 53

زنان و اقلیت های قومی 56

حضور کمرنگ زنان در عرصه های مدیریتی 58

وجود نگاه های سنتی 60

آیا زنان می توانند رهبر باشند 62

زنان ، جرم ، خلافکاری 68

شیوه های سنجش مردانگی و زنانگی 74

مقیاس های نقش جنسیت مردانه و نقش جنسیت زنانه 81

تفسیر نره های مقیاس GM وGF 83

فصل سوم (روش شناسی پژوهش): 85

طرح تحقیق 86

جامعه آماری 86

نمونه آماری 86

روش نمونه گیری 86

ابزارهای پژوهش 86

پایانی و اعتبار 88

فصل چهارم(نتایج): 90

الف:توصیف داده های آماری 91

ب: تحلیل داده آماری 96

فصل پنجم(بحث در نتایج): 104

بحث در نتایج 108

محدودیت ها 109

پیشنهادات 110

منابع 111

پیوست 113

👇محصولات مشابه با تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی👇

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86 تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

👇محصولات تصادفی👇

عایقکاری رطوبتی ساختمان اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی) پژوهش درباره شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد (فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) پاورپوینت استفاده از frp در تقویت سازه بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم بررسی شرح دستگاه آنالایزر روش تحقیق بررسی جامع جمعیت تحقیق ناحیه ها در کامپیوتر پاورپوینت بررسی انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی پرورش زنبور عسل پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها تحقیق تابع متغیر مختلط 1 پاورپوینت آسیب شناسی روانی 279 اسلاید دانلود كارآفرینی و ویژگی های كارآفرینان 18 ص

👇کلمات کلیدی👇

تبیین رابطه;نقش جنسیتی;مردانه;زنانه;رشته تحصیلی