مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی | aberdeen | 14615

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. فایل کمیاب و بی نظیر مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی با تلاش و پشتکار و گذاشتن ساعت ها وقت بالاخره آماده استفاده شد. دقت کنید بعد از خرید شما فقط خودتان می توانید از این فایل استفاده کنید و حق فروش آنرا ندارید. چنانچه در هنگام پرداخت با پیغام خطا روبرو شدید، اصلا نگران نباشید چون ما در کنار شما هستیم و می توانید در تلگرام با ما در ارتباط باشید.

پیل‬ ‫گوهر‬ ‫کوهه‌ی‬ ‫شاه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی ‫رده‬ ‫برآمد‬ ‫فروهشته‬ ‫شاهوار‬ ‫زمین‬ ‫سیه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی ‫تو‬ ‫همی‬ ‫گفتی‬ ‫چشم‬ ‫بدام‬ ‫عنانرا‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی ‫روشن‬ ‫وگر‬ ‫آفتاب‬ ‫ندید‬ ‫سراپرده‬ ‫همی‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی ‫زد‬ ‫بردند‬ ‫میان‬ ‫ز‬ ‫ایوان‬ ‫سپه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی ‫پیل‬ ‫بدشت‬ ‫نبودی‬ ‫بهر‬ ‫ز‬ ‫بکردار‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی ‫دریای‬ ‫نیل‬ ‫سپهر‬ ‫زنگ‬ ‫تاج‬ ‫زمین‬

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقدمه ......................................................................................................................................................19

2-2- تعریف سرمایه فکری .............................................................................................................................19

2-3- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری .................................................................................22

2-4- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ............................................................................................................25

2-5- اجزای سرمایه فکری ..............................................................................................................................26

2-5-1- سرمایه انسانی ....................................................................................................................................27

2-5-2- سرمایه ساختاری ................................................................................................................................28

2-5-3- سرمایه مشتری (سرمایه بازار ) ..........................................................................................................28

2-5-4- سرمایه نوآوری ..................................................................................................................................29

2-6- روش های اندازه گیری سرمایه فکری ...................................................................................................29

2-6-1- کیوی توبین ........................................................................................................................................29

2-6-2- حسابداری منابع انسانی .....................................................................................................................30

2-6-3- ترازنامه نامرئی ...................................................................................................................................30

2-6-4- کارت ارزیابی متوازن .........................................................................................................................31

2-6-5- سرمایه فکری مستقیم ........................................................................................................................32

2-6-6- جهت یابی اسکاندیا ...........................................................................................................................32

2-6-7- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ................................................................................................33

2-6-8- کارگزار تکنولوژی .............................................................................................................................33

2-6-9- کنترل دارایی نامشهود ........................................................................................................................34

2-6-10- ارزش افزوده اقتصادی .....................................................................................................................34

2-6-11- ارزش بازار به دفتر ..........................................................................................................................35

2-6-12- ارزش نامشهود محاسبه شده ...........................................................................................................36

2-6-13- جستجوگر ارزش .............................................................................................................................37

2-6-14- نتایج امتیازی زنجیره ارزش .............................................................................................................37

2-7- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری .............................38

2-8- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ..................................................................................39

2-8-1- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم .....................................................................................39

2-8-2- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار .......................................................................................40

2-8-3- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها ...............................................................................40

2-8-4- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی ............................................................................................40

2-9- زنجیره ارزش .........................................................................................................................................40

2-9-1- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش .......................................................................................................41

2-9-2- فعالیت های پشتیبانی زنجیره ارزش .................................................................................................42

2-10- مدیریت دانش ......................................................................................................................................44

2-11- زمینه های پدیداری مدیریت دانش ......................................................................................................45

2-12- انواع دانش ...........................................................................................................................................45

2-13- مفهوم مدیریت دانش ...........................................................................................................................46

2-14- مدیریت موفق سرمایه فکری ................................................................................................................47

2-15- الگوی ارزش افزوده اقتصادی ..............................................................................................................48

2-16- آشفتگی مالی ........................................................................................................................................49

2-17- علل مشکلات مالی ..............................................................................................................................51

2-18- میزان ناکامی ها و شکست های تجاری ...............................................................................................52

2-19- هزینه آشفتگی مالی ..............................................................................................................................53

2-20- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده ...........................................................................................54

2-21- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی .............................................................................................55

2-22- پیشینه تحقیق ........................................................................................................................................59

2-22-1- سرمایه فکری ..................................................................................................................................59

2-22-1-1- پیشینه تحقیق خارجی .................................................................................................................59

2-22-1-2- پیشینه تحقیق داخلی ...................................................................................................................63

2-22-2- آشفتگی مالی..................... ..............................................................................................................66

2-22-2-1- پیشینه تحقیق خارجی .................................................................................................................66

2-22-2-2- پیشینه تحقیق داخلی ...................................................................................................................68

2-23- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته .................................................................72

2-1- مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی و شناخت سرمایه فکری و ابعاد آن می­پردازیم، مباحث و نظریات پیرامون این متغیر به طور مکفی مورد بررسی قرار می­گیرد. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت­ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می­نمایند. امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه­های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته است. سرمایه فکری در مشتریان، فرآیندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم­های سازمان متجلی می­شود و نقش فزاینده­ای در خلق مزیت­های رقابتی پایدار ایفا می­کند. در ادامه مباحث پیرامون آشفتگی مالی به عنوان متغیر وابسته مطرح می­گردد. آشفتگی مالی شرکت­ها تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه دارد و بر قدرت سودآوری شرکت تأثیر نامطلوبی به جای می­گذارد. غالباً شرکت­هایی که به سرمایه فکری توجه دارند قدرت بیشتری در جذب مشتریان، ایجاد رضایت مندی در آنها، افزایش قدرت بازاریابی و ... پیدا می­کنند و احتمالا کمتر گرفتار آشفتگی مالی می­شوند. در انتها نیز به بیان پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی که به موضوع مورد بررسی مربوط می­شود را بیان می­کنیم.

2-2- تعریف سرمایه فکری

نویسندگان مختلف این واژه را به اشکال گوناگون تفسیر کرده­اند، اما معنی پر کاربرد تر این واژه دانش مفید بسته بندی شده است. دانش در اینجا باید مفهومی کاملا وسیع تعبیر شود. فرآیند ها، سیستم های اطلاعاتی، محصولات جدید ارائه نشده، نام های تجاری، مهارت های کارکنان و فهرست مشتریان همگی می توانند بخشی از سرمایه فکری باشند (سلیمانی، 1384). سرمایه فکری موجودی دانش یک سازمان است که در یک مقطع زمانی خاص در آن وجود دارد. سرمایه فکری شامل تمامی منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می کنند ولی در صورت های مالی وارد نمی شوند (پابلوس، 2004). به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: داشتن دانش، به کار بردن تجربه، تکنولوژی سازمانی، ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز توانایی های حرفه ای که یک مزیت رقابتی در بازار را از آنِ شرکت می کند (ادوینسون و مالونه، 1997). به نظر هال سرمایه فکری ممکن است جزو دارایی ها دسته بندی شود (مانند مارک، علامت تجاری، قرادادها و پایگاه داده ها)، یا به عنوان مهارت شناخته شود (مانند اینکه کارکنان دانش چگونگی انجام دادن کار را بلد باشند) و یا فرهنگ سازمانی شرکت. به گفته اسکاندیا، اجزای سرمایه فکری شاخصی برای ارزش آتی شرکت و توانایی شرکت برای کسب نتایج مالی محسوب می شود (زاهدی و لطفی زاده، 1388).

در تعریفی دیگر به نظر ادوینسون و سالیوان سرمایه فکری دانشی است که می تواند به ارزش تبدیل شود.

👇محصولات مشابه با مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دوم تحقیق) چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سرمایه فکری مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سرمایه فکری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و مدیریت سود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد سازمانی مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

👇محصولات تصادفی👇

پوستر لایه باز اصفهان مطالعات بیمارستان نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌ طرح پژوهشی سنتز تركیبات لیمونن (و بورنئول) از روغن تربانتین سوالات اصلی آزمون آیین نامه 95 دانلود اقدام پژوهی حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم پول و ارز و بانکداری سوالات ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه بررسی آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه ها توزیع آب شهری پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نمک تصفیه شده مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن دانش ژنتیك ( زادشناسی ) پاورپوینت روان شناسی عمومی فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت بانكداری الكترونیک 48 اسلاید

👇کلمات کلیدی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی;پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی;مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی