تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی | aberdeen | 14278

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. فایل کمیاب و بی نظیر تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی با تلاش و پشتکار و گذاشتن ساعت ها وقت بالاخره آماده استفاده شد. دقت کنید بعد از خرید شما فقط خودتان می توانید از این فایل استفاده کنید و حق فروش آنرا ندارید. چنانچه در هنگام پرداخت با پیغام خطا روبرو شدید، اصلا نگران نباشید چون ما در کنار شما هستیم و می توانید در تلگرام با ما در ارتباط باشید.

پیل‬ ‫گوهر‬ ‫کوهه‌ی‬ ‫شاه‬ تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی ‫رده‬ ‫برآمد‬ ‫فروهشته‬ ‫شاهوار‬ ‫زمین‬ ‫سیه‬ تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی ‫تو‬ ‫همی‬ ‫گفتی‬ ‫چشم‬ ‫بدام‬ ‫عنانرا‬ تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی ‫روشن‬ ‫وگر‬ ‫آفتاب‬ ‫ندید‬ ‫سراپرده‬ ‫همی‬ تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی ‫زد‬ ‫بردند‬ ‫میان‬ ‫ز‬ ‫ایوان‬ ‫سپه‬ تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی ‫پیل‬ ‫بدشت‬ ‫نبودی‬ ‫بهر‬ ‫ز‬ ‫بکردار‬ تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی ‫دریای‬ ‫نیل‬ ‫سپهر‬ ‫زنگ‬ ‫تاج‬ ‫زمین‬

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی

بیان مسئله پژوهش :

امام علی ابن ابی طالب (ع) در فرمان تاریخی و ارزشمند خویش به مالك اشتر ، آن سردار دلاور خویش را هشدار می دهد كه آداب و سنن شایسته كه سران این امت بر آن بوده اند و توده مردم خو گرفته اند مشكن نباید سنتی بنیانگذاری كه به پاره ای از سنت های زیبنده گذشتگان آسیب رساند كه پاداش او راست كه آن نیكو منجر به بال تو راست كه آن سنت شكنی .

این سخن ارزنده امام علی(ع) بلافاصله ذهن دانش پژوهان مدیریت را متوجه واژه هایی از قبیل فرهنگ سازمانی oRganizdtion caltare

و جو سازمانی organization climate و به خوبی نشان می دهد كه آن امام همام تا چه پایه و مایه ای متضمن این امر عظیم ، در حوزه مدیریت خویش بوده است تردیدی نیست كه والاترین هدف و مقصد تمامی سازمانها ، همانا كارآیی و بهره وری و اجرا و اهداف سازمانی می باشد و سازمان‌ها نیز وسیله ای هستند برای تركیب منابع انسانی و مادی در جهت تولید و توزیع ، كالا و خدمات و عناصر ضروری سازمان نیز عبارتند از مهارتها ، ارزش های انسانی ، منابع مادی تا تكنولوژی و ... كه در این میان نقش نیروی انسانی بسیار بارز و برجسته می باشد لذا پرداختن به مسائل نیروی شاغل در سازمانی به نحوی از آنجا با آن درگیر است بسیار حائز اهمیت است و بلاتردید موضوع فرهنگ سازمانی یكی از مهمترین این موضوعات است و ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است كه صاحب نظران بر این نظر هستند كه اگر قرار است در یك سازمان تغییرات موثر و پایدار و بوجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود .

ماهیت محیط های اجتماعی سازمان ها ، از موضوعات مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است كه تحقیقات لوین در دهه 30 و 40 قرن بیستم ، مهر تائیدی بر این مدعاست و ثابت می سازد كه رفتار انسان را می توان تعامل پویایی و نیروهای درونی (سائقه ها) و نیروهای محیطی (هنجاریهای اجتماعی) دانست .

لوین معتقد بود كه رفتار انسان تابع تعامل شخصیت با نیازهای فرد و با نیروی روانی و اجتماعی محیط فرد می باشد میل توجه به توصیف و تحلیل محیط ها به عنوان میادین نیروهایی ، كه رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می دهند حائز اهمیت است .

حاصل این اعتنا به محیط های سازمانی ، مطالعات و پژوهش هایی درباره فرهنگ سازمانی ، جوسازمانی و مفاهیمی نظیر آن است .

كریس ارجیریس chrisagyris وقتی در نوشته ای درباره برخی از علل پایین بودن اثر بخشی سازمانی در وزارت امور خارجه آمریكا فرهنگ سازمانی را نظامی زنده نامید و آن را در قالب رفتاری كه مردم در عمل از خود آشكار می سازند ، راهی كه بر آن پایه به طور واقعی می اندیشند احساس می‌كنند و شیوه‌ای كه به طور واقعی با هم رفتاری می كنند ، تعریف كرد . ( به نقل از مركز پژوهش منظومه های بین اللملی وزارت امور خارجه 1967)ص2 .

راه ها بر محققان و صاحبنظران بعد از خود باز كرد تا فرهنگ سازمانی را زمینه ای فراگیر از سنت ها ، نمادها ، ریشه ها ، نگرش ها ، اداراك ها ، ارزش ها ، دستورهای اخلاقی ، فلسفه‌ها ، افسانه ها ، قدرت ها و اصول آشكار یا نهفته معرفی كند .(ایران زاده 1377)

بر این اساس محقق در این پژوهش با اعتقاد به این مهم كه موفقیت و شكست سازمان ها را باید در فرهنگ آنها جستجو كرد این فرضیه ها را دنبال می كند كه در استان های جدید التاسیس همچون خراسان شمالی برای متحول ساختن ادارات آن به منظور بر دوش كشیدن رسالت سنگین و انجام وظایف بزرگی كه عهده دار شده اند ، بایستی در نخستین گام ، فرهنگ سازمانیشان را متحول ساخت و با شرایط جدید محیطی ، كشوری و جهانی آن را وفق داد .

پژوهشگر به دنبال این است تا بررسی نماید چه رابطه ای بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی وجود دارد ؟

اهمیت وضرورت پژوهش :

در شرایط زمانی كنونی تغییر در سازمانها به صورت امری روزمره در آمده است این تغییرات همواره فشارهایی را بر سازمانها وارد می كنند و این نشانه ها زمانی بازتاب بیشتری خواهد داشت كه سازمان تجربه زیادی در رابطه با تغییر نداشته باشد به همین دلیل امروزه ، خیلی از سازمان ها تلاش زیادی را برای رفع این كاستی ها و سازگاری با محیط كه به سرعت در حال تغییرات آغاز كرده اند . لذا وقتی صحبت از روحیه كاركنان می شود منظور میل و رغبتی كه كاركنان برای رسیدن به هدفهای سازمان از خود نشان می دهند .پس می توان گفت روحیه كاركنان اداری در سازمانها از آنجایی ضرورت می یابد كه شرط دوام و بقای هر سازمان هماهنگ شدن با تغییرات محیط داخلی و خارجی است .

لذا در بیان اهمیت مساله باید گفت : آنچه كه زمینه بستر را برای روحیه كاركنان در سازمانها ما مهیا می‌سازد فرهنگ سازمانی است . همانا فرهنگ باتوجه به ارزشها ، باورها ، نگرشها و اعتقادات فرد در درون سازمان شكل می گیرد . كه خود آن نیز بسته به شكل ، نوع و ساختار سازمان است به عنوان مثال در كشور ما مفهوم فرهنگ سازمانی در سازمان فرهنگی مثل آموزش وپرورش با سازمان سیاسی مانند فرمانداری با استانداری متفاوت است این تفاوت خود چالش های زیادی را در رابطه با تاثیر انواع فرهنگ سازمانی بر روی كاركنان دارد گاهی مشاهده می شود . به علت عدم روحیه همیاری كاركنان و اعتماد متقابل در درون یك سازمان با توجه به ساختار به ساختار سازمان كه غیر ارگانیك است مشكل می توان از روحیه كاركنان سخن گفت لذا با توجه به اهمیت مساله ضرورت دارد با تغییر فرهنگ در درون سازمانها روشهای جدیدی به عنوان روشهای صحیح و درست پذیرفته شوند تا بتوان تغییر پایا و با‌دوام داشت .

👇محصولات مشابه با تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی👇

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات مطالعه كاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی پاورپوینت رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرز بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصیلی 85-84 گزارش کارآموزی شرکت پارس شرق صنعت خراسان شمالی دانلود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملكرد 12 ص رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خراسان بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی در شعبات بانک ملی استان سمنان

👇محصولات تصادفی👇

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه تحقیق در مورد جغرافیای استان قزوین دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه مقاله درباره انتقالات کابل فیبر نوری دانلود مقاله هوش مصنوعی پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (2005) تحقیق آجر پاورپوینت بررسی فناوریهای نوین و كاربرد سازه های فضاكار در طراحی و اجرای فضاهای ورزشی گزارش كاراموزی پیمانكاری شناخت از مسائل اولیه كارگاه ساختمانی تحقیق بررسی آناتومی خودمختاری (فیزیولوژی ورزشی) امنیت پایگاه داده (سرور) پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی بر آگرواکوسیستم کره زمین پاورپوینت بیمه های مسئولیت دانلود توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص.DOC

👇کلمات کلیدی👇

رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان خراسان شمالی ;روحیه كاركنان خراسان شمالی ;فرهنگ