بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه | aberdeen | 14183

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. فایل کمیاب و بی نظیر بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه با تلاش و پشتکار و گذاشتن ساعت ها وقت بالاخره آماده استفاده شد. دقت کنید بعد از خرید شما فقط خودتان می توانید از این فایل استفاده کنید و حق فروش آنرا ندارید. چنانچه در هنگام پرداخت با پیغام خطا روبرو شدید، اصلا نگران نباشید چون ما در کنار شما هستیم و می توانید در تلگرام با ما در ارتباط باشید.

پیل‬ ‫گوهر‬ ‫کوهه‌ی‬ ‫شاه‬ بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه ‫رده‬ ‫برآمد‬ ‫فروهشته‬ ‫شاهوار‬ ‫زمین‬ ‫سیه‬ بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه ‫تو‬ ‫همی‬ ‫گفتی‬ ‫چشم‬ ‫بدام‬ ‫عنانرا‬ بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه ‫روشن‬ ‫وگر‬ ‫آفتاب‬ ‫ندید‬ ‫سراپرده‬ ‫همی‬ بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه ‫زد‬ ‫بردند‬ ‫میان‬ ‫ز‬ ‫ایوان‬ ‫سپه‬ بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه ‫پیل‬ ‫بدشت‬ ‫نبودی‬ ‫بهر‬ ‫ز‬ ‫بکردار‬ بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه ‫دریای‬ ‫نیل‬ ‫سپهر‬ ‫زنگ‬ ‫تاج‬ ‫زمین‬

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه

فهرست مطالب

مقدمه

هدف تحقیق

فایده واهمیت تحقیق

بیان مساله

موضوع تحقیق

فرضیه تحقیق

تعریف مفاهیم و واژه ها

تعریف عملیاتی اضطراب

تعریف عملیاتی افسردگی

تاریخچه اضطراب

تاریخچه افسردگی

تعاریف ونظریه های اضطراب

آدلر

راجرز

روتر

دکتر ویلسون

کارن هورنالی

گلاسر

فروید

اضطراب جدایی

اضطراب اختگی

فرید فرام ریچمن

پرز

ارنست میلگارد

سالیوان

تعاریف ونظریه های افسردگی

جورج کلی

افسردگی از دیدگاه روان پویایی

افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان

افسردگی ا زدیدگاه شناختی

افسردگی از دیدگاه اجتماعی

نظریه ملانی کلاین

نظریه کامرون

نظریه ادوارد بیبرنیک

نظریه الکساندر لوئی

انواع اضطراب

اضطراب موقعیتی

اضطراب خصیصه ای

انواع افسردگی

افسردگی در نوجوانی

افسردگی پنهان

افسردگی اتکائی

افسردگی رجعتی

افسردگی پس از زایمان

افسردگی نوروتیک

افسردگی عضوی

افسردگی علاقی

افسردگی ناشی از موفقیت

افسردگی ناشی از مصرف دارو

افسردگی در نتیجه پیری

افسردگی فصلی

افسردگی در دانشجویان

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV

ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی

حملات هراس

باعلائم وسواسی جبری

ملاکهای تشخیص اختلال اضطراب ناشی از مواد

علائم فوبیک

شروع ضمن مسمومیت

شروع ضمن ترک

ملاکهای تشخیص اختلال اضطرابی

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV

درمان اضطراب

درمان دارویی اضطراب

بنزو ویازپینها

فعالیت فارماکولوژیک

عوارض جانبی

داروهای بولکه کننده بتا آدرنرژیک

ایمی پرامین

مهارکننده های مونو آمین اکسید

روشهای خود میزانی کاهش اضطراب

آرام سازی

بیوفیدبک

انواع درمانهای اختلالات افسردگی

درمانهای فیزیکی وزیست شناسی

درمان افسردگی پسیکوزی

درمانهای فیزیکی وزیست شناسی

شیمی درمانی

درمان افسردگی نوروزی

روان درمانی

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیستشناسی

درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی

درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری

انواع درمانهای افسردگی

شناخت درمانی

رفتار درمانی

درمان بین فردی ( IPT)

روان درمانی تحلیل گرا

روان درمانی حمایتی

گروه درمانی

روان درمانی خانواده

جامعه آماری

آزمودنیها

نمونه وروش نمونه گیری

ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون

گرایش پارانویایی L

گرایش به گنهکاری O

تنش ارگی O4

خصوصیتهای آزمون افسردگی بک

اعتبار وثبات آزمون افسردگی

روش واجرای آزمون افسردگی

پرسشنامه آزمون افسردگی

مزایا ی آزمون افسردگی

نمره گذاری آزمون افسردگی

جدول تخمین میزان افسردگی

معیارها ومیزانهای عددی آزمون افسردگی

روش نمره گذاری

تجزیه وتحلیل داده ها

افسردگی مدارس استثنایی

افسردگی مدارس عادی

اضطراب مدارس عادی

آزمون فرضیه

فرض صفر

فرمول محاسبه واریانس

فرمول محاسبه t استودنت

خلاصه مراحل تحقیق

محدودیت ها

پیشنهادات

پرسشنامه آزمون

آزمون افسردگی بک

منابع

مقدمه :

در دنیای امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاكم بر زندگی روزمره افراد هستند .

هر كدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .

امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عكس العمل افراد را تعیین می كنند . بدین ترتیب كه وقتی فردی یك تجربه ناخوشایند واسترس همراه با آن را دریافت می كند واكنش منفی بصورت اضطراب خود كم بینی ، افسردگی وغیره را از خود بروز می دهد . زیرا قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشكلات را در نیافته وشاید نمی تواند كه دریافت صحیحی ا زموقعیت خود داشته باشد .

از معضلات جامعه امروزی وشاید از بزرگترین آنها مسائل اضطراب است وافسردگی كه هر كدام را به اختصار بیان می داریم .

اضطراب ، دلشوره ، تشویش ، نگرانی ،دلهره ، دلواپسی ، بی قراری ، دل آشوبه ونابسامانی حالاتی هستند كه هر انسانی خواه وناخواه آنرا تجربه كرده است . می توان با اطمینان گفت كه امكان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد وتجربه اضطراب را نداشته باشد ( معانه ، 1370).

ممكن است اضطراب را یك نوع درد داخلی دانست كه سبب ایجاد هیجان وبه هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل كوشش می كند بنابراین می توان گفت كه اضطراب یك محرك قوی است .

امكان دارد این محرك مضر باشد واین خود بستگی دارد به درجه ترس ومقدار وخطراتی كه متوجه فرد است (شاملو 1369).

در برخی از دیدگاهها گفته می شود كه هنگامی احساس اضطراب دست می‌دهد كه فرد با موقعیتی روبرو شود كه كنترلی بر آن ندارد بطور كلی كنترل ناپذیر بودن آنچه روی می دهد واحساس درماندگی در برابر آن باعث می‌شود كه فرد در موقعیتی فشار زا قرار گرفته احساس اضطراب نماید .

هر آدمی برای رویارویی با موقعیت فشار زا روش خاص خود را دارد گاهی فرد هیجان را در مدار توجه قرار می دهد وبجای درگیری با مساله اضطراب زا سعی می كند ، به طرق دیگری از اضطراب خود بكاهد ، گاهی خود مساله را در مدار توجه قرار می دهد .

موقعیت اضطراب زا را ارزیابی می كند وسپس دست به كاری می زند تا آن موقعیت را تغییر دهد یا از آن اجتناب نماید .( هیلگارد به 1369)

اگر چه مقدار محدودی اضطراب برای رشد بشر ضرروی است ولی مقدار آن نیز باعث اختلال رفتار می شود واغلب اوقات شخص را مجبور به نشان دادن رفتار نوروتیك یا پسیكوتیك می نماید (شاملو ، 1369).

موقعیتهای گوناگون زندگی خانوادگی اجتماعی تحصیلی ، شغلی همگی می‌توانند عوامل تنش زا را ایجاد ویا تشدید نمایند .

چنانچه فردی در یك موقعیت خاص شغلی قرار گرفته باشد كه همواره استرس ، نگرانی ترس ویژگی شغلی او را تشكیل دهد خود او نیز حالتهای اضطراب را تجربه می كند واین موقعیتهای اضطراب زا تا حدودی بهداشت روانی فرد را بر هم می زند .

بدین ترتیب می بایست با تحقیق هر چه بیشتر در زمینه عوامل اضطراب زا وغلبه بر آنها به نحو طبیعی وصحیح موقعیتهای تنش زا را كاملا درك نموده وراه مقابله با آنرا ایجاد نمائیم تا شاید بتوان تا حدود زیادی معضل بزرگ جامعه امروزی كه مسائل ناشی از اضطراب است را از بین ببریم .

افسردگی بیماری بسیار شایعی است كه با وجود تحقیقات دامنه‌دار در‌مورد

علل ، علائم وطرق درمان آن متاسفانه در بیشتر جوامع امروزی و از جمله جامعه خود ما توجه به آن مبذول نشده است . علائم افسردگی را تا مدتها به عوامل دیگری چون ضعف اعصاب ، عصبانیت هیپوكندریاك وغیره نسبت می‌دادند به همین سبب تشخیص صحیح ودرمان آن به تعویق می انجامید ( امانت 1338).

بیماری افسردگی بیماری است كه خصوصیت اول وعمده آن تغییر خلق است وشامل یك احساس غمگینی است كه ازیك ناامیدی خفیف تا احساس یاس شدید ممكن است نوسان داشته باشد . این تغییر خلق نسبتا ثابت وبرای روزها ، هفته ها ، ماهها یا سالها ادامه دارد. افسردگی بر روی كل ارگانیسم اثر می كند و تمام حوزه های زندگی یك فرد را تحت تاثیر قرار می دهد این اثر در احساسات ، نیرو ،كشش ،فكر كیفیت ، علائق فرد نمایان می شود (وهابزاده ، 1364).

منظور از اختلالات عاطفی گونه هایی از سازمان یافتگی های مرضی است كه در وهله نخست دگرگونی وفروریختگی خلق وخوی در آنها بصورتی بارز به چشم می خورد ، رفتارهایی كه در این حالات مشاهده می شود در دو قطب كلی شادی غمگینی مشاركت دارند ، وجود بی نظمی هایی در تفكر منطقی ومحتوای آن در افسردگان بدون توجه به نوع آنان به ثبت رسیده است

( منصور ودادستان ، 1368).

در روانپزشكی ، افسردگی را تغییر خلق در جهت غمگینی می دانند ، بارزترین علامت بیماری افسردگی همانا خلق افسرده ایست كه به درجات مختلف ممكن است پدید آید . در پاره ای از موارد خلق افسرده ممكن است تنها علامت بیماری باقی بماند به هر حال در این بیماری كلیه اعمال حیاتی متناسب با خلق افسرده تغییر می كند. (اخوت وجلیلی ، 1363).

همانطور كه میدانیم افسردگی تنها علامت عاطفی نیست وهمراه با افسردگی ، بیخوابی وبی اشتهایی ، خودكشی ، احساس بی ارزش و فراوان دیده می شود . حدود افسردگی گاهی با موقعیت موجود متناسب نیست و گاهی حتی خود فرد از آن آگاهی ندارد .( پور افكاری ، 1364).

تقریبا هر كس گهگاه احساس افسردگی می كند اكثر ما گاهی وقتها احساس غم ورخوت می كنیم وبه فعالیتهای لذت بخش علاقه ای نشان نمی دهیم . افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است . عدم موفقیت در تحصیل یا كار از دست دادن یكی از عزیزان و آگاهی از اینكه بیماری یا پیری توان ما را به تحلیل می برد از جمله موقعیتهایی هستند كه اغلب موجب بروز افسردگی می شوند افسردگی تنها زمانی نابهنجار تلقی می شود كه با واقعه ای كه رخ داده متناسب نباشد ویا فراتر ازحدی كه برای اكثر مردم نقطه آغاز بهبود است ادامه یابد ( براهنی وهمكاران ، 1368).

افسردگی واكنشی است كه در نتیجه پیدایش موقعیتهای نامساعد ایجاد می گردد واز لحاظ پزشكی یك نوع آزردگی است كه فعالیت وقابلیت حیاتی جسمانی وعقلانی فرد را كاهش می دهد . وبطور خلاصه می توان گفت كاهش یافتن نیرو وفعالیت جسمانی روانی موجب آزردگی می باشد .( آگاه ، 1355).

افسردگی طبیعی ومتعادل در انسان واكنش است یك عامل بیرونی كه فرد از آن آگاه است ومحرومیت آن را آگاهانه درك می كند .

باید بدانیم كه واكنش افسردگی با واكنش نوروتیك آن از دو جنبه فرق می‌كند یكی اینكه افسردگی در فرد نوروتیك از لحاظ شدت نامناسب با محرك بیرونی است ودوم اینكه در افرادی ظاهر می شود كه بعلت خصوصیات خاص شخصیتی آمادگی وزمینه ابتلاء به آن را داشته اند .(شاملو 1364).

همه ما معنای غم وافسردگی را می دانیم وگاه بی گاه دچار این حالت شده ایم . نا امیدی عشق ، مرگ وشركت در عزا و بعضی از مسائل مردم را غمگین می سازد . در بیماران افسرده نیز افسردگی بعلل همین مسائل ایجاد می شود ولی چون شخص قبلا به سبب احساس حقارت وعدم كفایت مستعد بیماری است به كلی مغلوب می گردد وافسردگی ایجاد می شود ( بیرجندی ، 1364).

مشاهدات بین الملی بدون ارتباط با كشور تحت مطالعه با افسردگی یك قطبی را در زنها 2 بار شایعتر از مردها نشان داده است .هر چند علل این اختلاف معلوم نیست این تفاوت را ناشی از استرس های متفاوت زایمان ، درماندگی آموخته شده و آثار هورمونی نهفته می دانند ( پورافكاری ، 1368).

با توجه به افسردگی فراوان در جامعه كنونی ما ، پژوهش حاضر در این زمینه تدوین شده ، باشد تا گامی هر چند كوچكتر در راه شناخت انواع درمان آن برداشته شود .

پژوهشگر امیدوار است كه گرچه این پژوهش ممكن است نتواند آنطوركه باید افسردگی را معلمان مدارس مورد سنجش قرار دهد ، ولی حداقل گامی است كه در این راه برداشته می شود وانگیزه هایی را برای ادامه پژوهش های آزمایشی در این زمینه در ذهن علاقمندان بر انگیزد.

هدف تحقیق

انسانها در جامعه امروزی در معرض انواع تنش ها و فشارها قرار می گیرند . فشارهایی كه با پیشرفت جوامع در زمینه تكنولوژی وصنعت به مراتب بیشتر شده وموجبات بروز مشكلات جسمی و روحی فراوانی را برای افراد فراهم می آورد . فشارها ومعضلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی سبب می شود كه وجود انسان سریعتر از گذشته فرسوده گردد وروان حساس آدمی زودتر در معرض انواع بیماریها قرار گیرد بخصوص دراین میان تولد كودكان استثنایی مشكل را دو چندان كرده است .

د راین راستاست كه مسئله ای بنام تربیت و آموزش وتحت الشعاع آن مدارس استثنایی و كادر آموزشی مطرح می شود .

شاید یكی از مهمترین عوامل ترقی در زمینه آموزش این كودكان در هر جامعه ای ، وجود معلمان ودبیران كار آزموده و مجرب است كه با مراقبتهای دقیق و آموزش و روش دلسوزانه توام باشد .

ودر آموزش وتربیت این كودكان ،اگر مثلثی را فرض كنیم كه یك زاویه آن كودك در زاویه دیگر والدین باشند ، در راس آن معلمان ودبیران قرار دارند .

معلمان علاوه بر اینكه در دروس كتب را به كودكان می آموزند نقش تربیت

كردن آنان را برای ورود به جامعه ای بزرگتر را به عهده دارند وچه بسا در این راستا خود نیز به مرور زمان دچار معضلات عدیده جسمی و روحی شود . چرا كه برخورد دائمی با مشكلات روحی وجسمی كودكان می تواند وجود هر فردی را تحت تاثیر قرار دهد .

بدین تربیت از آنچه گفته شد در می یابیم كه سلامت روانی كادر آموزشی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است وهدف از این پژوهش درك ودریافت پدیده افسردگی واضطراب ومسایل ناشی از آنها وارائه راه حلهای مناسب در جهت یاری نمودن به كادر آموزشی مدارس است .

...

👇محصولات مشابه با بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه👇

مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی) مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری

👇محصولات تصادفی👇

تست انتقال قدرت تحقیق تاریخ استان فارس مقاله تکنولوژی و موفقیت تجاری بررسی جایگاه و اهمیت دولت دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تفکر انتقادی 200 سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش اتصالات کف ستون ، محاسبه و روشهای اجرای آن کتاب المانی(1) و (2) پاورپوینت بررسی ترمینال آزمون جملات ناتمام راتر اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را با استفاده از وسایل الکترونیکی به درس ریاضی علاقمند کنم آشنایی با لوله های جریانی

👇کلمات کلیدی👇

اضطراب و افسردگی;افسردگی در بین معلمان مدارس;ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی;ملاکهای تشخیص اختلال اضطرابی;روشهای خود میزانی کاهش اضطراب;انواع درمانهای اختلالات افسردگی;درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیستشناسی;درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری