👈 فروشگاه فایل 👉

آموزش مقدماتی نرم افزار FLAC 2D

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

در این بخش ابتدا نرم افزار FLAC معرفی میگردد. مزایا محدودیتها و روش کار با آن به طور خلاصه

توضیح داده میشود و در ادامه توضیحاتی در مورد روش مدلسازی در آن داده میشود.

یکی از روشهای مطالعه و بررسی عملکرد رفتار استاتیکی و دینامیکی سازههای خاکی و سنگی استفاده از روشهای عددی میباشد. در گذشته محققان ترجیح میدادند از مدلهای آزمایشگاهی و روشهای تحلیلی استفاده نمایند، ولی با گسترش روشهای عددی و استفاده از رایانهها با قدرت پردازش بالا، کاربرد روشهای عددی در حل مسائل ژئوتکنیکی از جمله تحلیل پاسخ دینامیکی سازههای خاکی، در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته است. به عبارت دیگر، امروزه روشهای عددی جزء فراگیرترین و پرکاربردترین روشها در ژئوتکنیک میباشند که با استفاده از این روشها میتوان جزئیات تنش و تغییر شکل را در نقاط مختلف یک مدل تعیین کرد. از جمله این روشهای عددی به روش اجزاء ضمنی 1 و روش تفاضل محدود صریح 2 اشاره کرد. FLAC برنامه تفاضل محدود است که برای کاربردهای ژئوتکنیک گسترش یافته است. این نرم افزار توسط شرکت Itasca در سال 1891 به بازار آمد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی طرح تولید كلید و پریز پرسشنامه مقیاس BAS/BIS طرح مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام یك مدل سه لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی زنان و اشتغال - روش تحقیق