👈 فروشگاه فایل 👉

پرسش نامه معیارهای جهت گیری انگیزشی نیکولز و همکاران

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پرسش نامه جهت تعیین وضعیت خود درگیری، تکلیف درگیری و تکلیف گریزی است که توسط نیکولز و همکاران در 1985 استفاده شده است. این پرسش نامه در سال 1380 در تحقیق سلمانی مقدم (1380) و در سال 1391 درتحقیق خوارزمی و همکاران مورد استفاده قرار گرفته و روایی بالایی برای آن گزارش شده است.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عملکرد حرکتی گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی كنترل كیفیت و طراحی كالاها کتاب طب الرضا مقاله بررسی انسان،علم، معنا دانستنیهای قبل از ازدواج