👈 فروشگاه فایل 👉

مستند سازی شبكه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مستند سازی شبكه

مستندسازی شبكه یكی از فعالیت های‌ مهم و حیاتی به منظور نگهداری و پشتیبانی مطلوب از یك شبكه كامپیوتری است . تولد یك شبكه با یك سناریو آغاز و حیات آن بر اساس مجموعه شرایط موجود ادامه می یابد . هر شبكه كامپیوتری در مدت زمان حیات خود با مسائل متعددی مواجه می گردد . مستندسازی ، امكان مدیریت و راهبری مطلوب یك شبكه كامپیوتری را فراهم نموده و مهم تر از همه این كه تجارب مدیریت یك شبكه در اختیار سایر افراد گذاشته می‌شود . افرادی كه قرار است در آینده ای نه چندان دور سكان هدایت یك شبكه را برعهده گیرند .

نسل بعد همواره می بایست از نقطه ای شروع نمایند كه ما تمام كرده ایم نه این كه آنان نیز از همان نقطه ای شروع نمایند كه ما شروع كرده بوده ایم . رویكرد فوق اهمیت و جایگاه برجسته مستند سازی در هر زمینه ای را به خوبی نشان می دهد .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره عروض فارسی مجموعه 213 لوآدینگ مختلف و کاربردی با فرمت GIF بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی مقاله در مورد آمپلی پاورپوینت بررسی روش های برداشت از مخازن