👈 فروشگاه فایل 👉

آناتومی قلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

آناتومی قلب در 106 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

آناتومی قلب

آناتومی میکروسکوپی قلب

بافت قلب (میوکارد) متشکل از انواع متنوعی از سلولهاست که به همراه یکدیگر باعث ایجاد انقباض منظم قلب می شوند. سلولهای تخصص یافته سیستم الکتریکی (هدایتی) قلب را تشکیل می دهند. این سیستم باعث تولید تکانه های الکتریکی می شود و این تکانه ها را به فیبرهای عضلانی قلب (میوسیتها) منتقل می کند و میوسیتها نیز به نوبه خود موجب انقباض مکانیکی می شوند. نحوه اتصال آنها به صورت end-to-end است. این ضخامت نواحی ضخیم شده ای از غشای سلولی (سارکوم) هستند که به انتقال نیروی مکانیکی بین سلول ها کمک می کنند. سارکولم اعمالی مشابه سایر غشاهای سلولی دارد. این اعمال عبارتند از حفظ گرادیان یونی، انتشار تکانه های الکتریکی و ایجاد گیرنده برای دریافت تحریکات هورمونی و عصبی به علاوه سارکولم از طریق توبولهای عرضی(توبولهای T) کوچکی که از این غشاء به درون فضای داخل سلول گسترش یافته اند، نقش مهمی در تحریک و انقباض میوکارد دارد.

میوسیتها از ارگانلهای متعدد که انرژی مورد نیاز برای انقباض را فراهم می کند، شبکه وسیع توبولهای داخل سلولی که رتیکولوم سارکوپلاسمیک نامیده می شوند و به عنوان مخزن اصلی کلسیم داخل سلولی عمل می کنند و میوفیبریلها که عناصر انقباضی سلول هستند تشکیل شده اند. هر میوفیبریل از واحدهای تکرار شونده ای به نام سارکومروپروتئین های تنظیم کننده آنها یعنی تروپونین و تروپومیوزین تشکیل شده اند، فیلامانهای اکتین و میوزین بر روی یکدیگر قرار دارند.

آناتومی ماکروسکوپی قلب

قلب از چهار حفره تشکیل شده است. دو دهلیز، دو بطن، دو پمپ مجزا و کنار هم را تشکیل می دهند که به صورت سری قرار گرفته اند. دهلیزها حفره های کم فشاری هستند که در طی انقباض بطن (سیستول) خون را ذخیره می کنند در مرحله شل شدن بطنها (دیاستول) باعث پرشدن بطنها می شوند. دهلیزها توسط سپتوم بین دهلیزی نازکی از هم جدا می شوند.

بطنها حفره های با فشار بالا هستند که خون را به ریه ها و بافتهای محیطی پمپ می کنند. از آنجائی که بطن چپ نسبت به بطن راست فشار بالاتری ایجاد می کند، لذا دیواره بطن چپ ضخیم تر از بطن راست است. بطنها توسط سپتوم بین بطنی از هم جدا می شوند. سپتوم بین بطنی در قسمت فوقانی از ساختمان غشایی و در قسمت میانی و انتهایی از ساختمان عضلانی ضخیمی تشکیل شده است.

دهلیزها و بطنها توسط دریچه های دهلیزی- بطنی(A.V) از یکدیگر جدا می شوند. دریچه میترال دریچه دولتی است که دهلیز و بطن چپ را از یکدیگر جدا می کند، دریچه تری کوسپید دریچه سه لتی است و دهلیز و بطن راست را از یکدیگر جدا می کند. در سمت بطنی این دریچه ها نوارهای محکمی موسوم به طنابهای وتری قرار دارند، که دریچه ها را به عضلات پاپیلر از میوکارد طبیعی به داخل حفره بطنها برآمده شده اند و نقش مهمی در بسته شدن مناسب دریچه ها دارند.

دریچه های هلالی بطنها را از حفره های شریانی جدا می کنند. دریچه آئورت، بطن چپ را از شریان آئورت جدا می کند و دریچه پولمونر، بطن راست را از شریان ریوی جدا می کند. این دریچه ها طناب ندارند. به علاوه این دریچه ها از جنس بافت فیبری هستند و لبه های آنها کاملاً در کنار یکدیگر قرار می گیرند، که باعث بسته شدن مناسب دریچه ها می شوند.

تغذیه خونی قلب

قلب توسط شریان کرونری راست و چپ تغذیه می شود که این شرائین در ناودان کرونری قرار می گیرد. شریان کرونری چپ60%، شریان کرونری راست40% قلب را مشروب می کند. شریان کرونری راست از سینوس آئورتیک قدامی شروع می شود و ابتدا بین شریان ریوی و گوشک راست حرکت کرده و در ناودان کرونری به سمت پایین و راست می آید. کناره تحتانی قلب را دور می زند و وارد سطح دیافراگماتیک قلب می شود، در ناودان کرونری در سطح دیافراگماتیک ادامه مسیر داده تا به محل تقاطع ناودان کرونری و شیار بین بطنی- خلفی می رسد و نهایتاً شریان بین بطنی- خلفی در بریدگی راسی که در سمت راست اپکس قلب قرار گرفته با شریان بین بطنی- قدامی که شاخه کرونر چپ است، آناستوموز می یابد.

فهرست مطالب:

آناتومی قلب

آناتومی میکروسکوپی قلب

آناتومی ماکروسکوپی قلب

تغذیه خونی قلب

شاخه های شریان کرونری راست

3- حالت بالانس:

اپیدمیولوژی بیماریهای ایسکمی قلب

اپیدمیولوژی

پاتوفیزیولوژی آنژین ناپایدار :

نارسایی قلبی

علل نارسایی قلبی

علل مساعد كننده

انوع نارسایی قلبی

نارسایی قلبی سیستولیك در برابر دیاستولیك

نارسایی قلبی با برون ده زیاد در برابر برون ده كم

نارسایی قلبی حاد در برابر مزمن

نارسایی قلب راست در برابر چپ

نارسایی قلبی پسرو در برابر پیشرو

توزیع مجدد برون ده قلبی

احتباس آب و نمك

تظاهرات بالینی و نارسایی قلبی

تنگی نفس

ارتوپنه

تنگی نفس حمله ای (شبانه)

تنفس cheyne-Stokes

خستگی و ضعف

علایم گوارشی

علایم مغزی

یافته های فیزیكی

رالهای ریوی

ادم قلبی

هیدروتوراكس و اسیت

بزرگی احتقانی كبد

زردی

كاشكسی قلبی

سایر تظاهرات

یافته های رادیوگرافی و اكوكار دیوگرافی

تشخیص های افتراقی

درمان

پیشگیری از تشدید انفاركتوس میوكارد

مسددهای گیرنده آنژیوتانسین

آنتاگونیست آلدوسترون

بتابلوكرها

كاهش بار قلبی

كنترل مایع اضافی

رژیم غذایی

دیورتیكها

داروهای متسع كننده عروق

افزایش قدرت انقباضی میوكارد

دیژیتال

آمینهای مقلد سمپاتیك

مهار كننده های فسفودی استراز

سایر روشها :

داروهای ضد انعقاد

HFدیاستولیك

درمان آریتمی ها

HF مقاوم

كمك به گردش خون /پیوند قلب

درمان ادم حاد ریوی

پیش آگهی

بیان مسئله و اهمیت موضوع :

مروری بر مطالعات مشابه

اهداف:

نوع و روش تحقیق

جامعه آماری مورد بررسی

روش نمونه گیری

روش و ابزار اخذ اطلاعات

روش انجام کار

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

مکان بررسی

نتایج

بحث :

نتیجه گیری نهایی

پیشنهادها

پرسشنامه

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق موتور خودرو گزارش کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران گزارش كارآموزی بازدید قسمتهای موتور در نمایندگی ایران خودرو دانلود تحقیق دینام 19ص.DOC دانلود دمینگ