aberdeen

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیكفهرست مطالبعنوان صفحهچكیده................................................ 1مقدمه................................................ 3فصل اول1-1 - تالاسمی......................................... 81-2-اتیولوژی و سبب شناسی تالا

دانلود کار آموزی كامپیوتری كارخانه

فرمت فایل : وردقسمتی از محتوی فایلتعداد صفحات : 7 صفحهمعرفی مركز كامپیوتری كارخانه : اولین شبكه كارخانه فوق در تاریخ مهر ماه سال 82 با 11 كامپیوتر ایجاد گردید هدف از راه اندازی این شبكه ارتباط بخش حسابداری با یكدیگر و یكسان سازی آن با دفتر مركزی واقع در تهران و در كارخانه زیر مجموعه شان بود . از آنج